CONSULTANTA FISCALA :

 

·        consultanta in aplicarea reglementarilor referitoare la taxa pe valoarea adaugata ce decurg din operatiuni interne , intracomunitare si extracomunitare de bunuri si servicii;.

·        asistenta la calcularea  bazei impozabile referitoare la impozitul pe profit;

·        consiliere de specialitate la intocmirea declaratiilor fiscale privind impozitele, taxele si contributiile sociale;

·        acordarea de solutii referitoare la aspectele impozitarii ce decurg din aplicarea conventiilor internationale de evitare a dublei impuneri ce vizeaza impozitele directe;

·        asistenta privind implementarea (aplicarea) reglementarilor legale in domeniul financiar si contabil acolo unde acestea au implicatii fiscale ;

·        consiliere si indrumare pentru clarificarea si solutionarea unor probleme in cazul unor divergente cu autoritatile fiscale ;

·        asistenta in fata organelor de control fiscal cu ocazia verificarilor efectuate;

·        intocmirea contestatiilor sau plangerilor impotriva actelor de control emise de organele fiscale;

·        alte servicii in domeniul fiscal cum ar fi, de exemplu, sinteza noutatilor legislative, opinii asupra unor dispozitii legale interpretabile, etc.

 

EVIDENTA CONTABILA :

 

o       prelucrarea documentelor justificative si intocmirea situatiilor contabile lunare in conformitate cu normele legale în domeniu;

o       intocmirea Situatiilor Financiare anuale respectiv Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, precum si toate anexele acestora;

o       tinerea regulata si sistematica a  registrelor de contabilitate ( jurnal si inventar  in baza listelor de inventar intocmite de Client);

o       intocmirea declaratiilor si deconturilor fiscale referitoare la impozite, taxe si contributii sociale;

o       completarea corecta a urmatoarelor documente contabile: jurnale de cumparari, jurnale de vanzari;

o       intocmirea statelor de plata conform datelor primite de la Client;

o       asistenta in organizarea  evidentei primare tehnico operative si gestionare interne a Clientului, referitoare la mijloace fixe, stocuri, operatiuni in numerar, decontari cu partenerii, etc.

o       consiliere contabila referitoare la stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie, în concordanţă cu necesitatile de informare ale clientului;

o       asistenta si indrumare pentru îndeplinirea obligaţiilor Clientului referitoare la inventarierea anuală;

Pagina principala

IMPORTANT

Codul Fiscal 2016 :  "Art 11 alin (11) În domeniul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor,  autoritățile fiscale și alte autorități naționale trebuie să țină cont de jurisprudența  Curții de Justiție a Uniunii Europene. " 

News

This section is empty.